Zapewnienie pracownikom pomieszczeń higienicznosanitarnych to uzasadniony prawnie obowiązek pracodawcy. Ich wyposażenie opisane w przepisach różni się jednak w zależności od warunków panujących w zakładzie pracy. W kabiny prysznicowe warto jednak zainwestować nawet wtedy, gdy nie jest to konieczne z punktu widzenia przepisów BHP, by zadbać o komfort zatrudnionych osób. Dowiedz się, jak prawo reguluje kwestię pomieszczeń z natryskami oraz jakie prysznice przemysłowe są dostępne na rynku.

Zapytaj - doradzimy!

Kabiny prysznicowe dla zakładów - przepisy BHP

Nadrzędnym terminem w kwestii pryszniców przemysłowych są pomieszczenia higienicznosanitarne. Związane z nimi przepisy istotne dla pracodawców zostały zebrane w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy oraz Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokument reguluje m.in. kwestie związane z pomieszczeniami z natryskami:

 • § 2.3. W pomieszczeniach umywalni i natrysków na podłogach wykonanych z materiałów o dużym przewodnictwie ciepła należy ułożyć w miejscach mycia się podkładki izolujące (podesty).
 • § 3.1. Szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami i ustępy powinny być urządzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Nie dotyczy to zakładu pracy, w którym jest zatrudnionych do dziesięciu pracowników na jednej zmianie - pod warunkiem zapewnienia możliwości osobnego korzystania przez kobiety i mężczyzn z tych pomieszczeń.
 • § 5. Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie urządzeń higienicznosanitarnych oraz dojść do nich do potrzeb i możliwości tych pracowników wynikających ze zmniejszonej sprawności, zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi.

Rozdział 3. załącznika - Umywalnie i pomieszczenia z natryskami - bardziej szczegółowo opisuje regulacje dotyczące pryszniców przemysłowych dla zakładów:

 • § 21.1. W zespole szatni powinny znajdować się pomieszczenia z natryskami, jeśli wymagają tego warunki pracy lub ochrona zdrowia pracowników.
 • § 21.2. Pomieszczenia z natryskami powinny być łatwo dostępne dla pracowników i zapewniać bezkolizyjny ruch pracowników już umytych i ubranych w odzież własną.
 • § 22.1. Na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany wykonujących prace powodujące zabrudzenie ciała powinna przypadać co najmniej jedna kabina natryskowa, a przy pracach, o których mowa w § 16. ust. 1., co najmniej jedna kabina natryskowa na każdych pięciu pracowników - lecz nie mniej niż jedna przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

We wspomnianym § 16. ust. 1. zostały wymienione następujące rodzaje prac:

 • związane z zastosowaniem lub wydzielaniem się substancji trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, drażniących, uczulających oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu,
 • pylące,
 • w wilgotnym i gorącym mikroklimacie,
 • powodujące intensywne zabrudzenie.
 • § 22.2. [...] Szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin, przy zastosowaniu zasłon zasuwających lub ścianek osłaniających powinna wynosić co najmniej 1,30 m, a między kabinami i ścianą - co najmniej 0,90 m.
 • § 23.1. Do natrysków powinna być doprowadzona woda bieżąca zimna i ciepła. Woda zużyta powinna być odprowadzana do kanalizacji.
 • § 24.2. [...] w pomieszczeniach z natryskami wymiana ta [powietrza] nie powinna być mniejsza nić pięciokrotna w ciągu godziny.

Kabiny prysznicowe dla przemysłu - natryski ratunkowe

Oprócz zwykłych kabin prysznicowych niektóre zakłady pracy muszą być wyposażone także w natryski ratunkowe, zwane też prysznicami bezpieczeństwa, które posiadają oddzielny natrysk do przemywania oczu. Ich zaletą jest samoczynne lub bardzo szybkie uruchamianie, potrzebne zwłaszcza wtedy, gdy pracownik ma ograniczoną sprawność, np. wskutek podrażnienia oczu.

Natryski ratunkowe muszą być zainstalowane w zakładach, w których panują następujące warunki pracy:

 • niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży podczas pracy,
 • praca z kwasami lub substancjami żrącymi w zakładach produkcji szkła i wyrobów ze szkła,
 • niebezpieczeństwo oparzenia lub zapalenia odzieży roboczej w odlewniach metali,
 • obecność nadtlenków w pomieszczeniu, w którym temperatura utrzymuje się powyżej zera,
 • transport, przechowywanie lub używanie kwasów i zasad nieorganicznych w pomieszczeniu,
 • składowanie i pobieranie kwasu siarkowego lub kwasu solnego w pomieszczeniu,
 • praca z substancjami szkodliwymi,
 • wytwarzanie i przerabianie arsenu w pomieszczeniu,
 • wytwarzanie, przerabianie lub stosowanie chromu w pomieszczeniu.

Jak wybrać komfortowe kabiny prysznicowe dla zakładów?

Powyższe przepisy wskazują na sytuacje, w których prysznic przemysłowy jest koniecznością i pracodawca ma obowiązek zapewnić go zatrudnionym. Nie oznacza to jednak, że gdy prawo tego nie nakazuje, kabiny są w miejscu pracy zbędne. Dla wielu pracowników będzie to dodatkowe udogodnienie, które na pewno docenią np. osoby dojeżdżające do pracy rowerem czy korzystające przed swoją zmianą z siłowni. W ofercie Alsanit można znaleźć szczególnie praktyczne rozwiązania, dzięki którym można nowocześnie wyposażyć pomieszczenia higienicznosanitarne w wielu miejscach pracy.

1. Przegrody „T” lub „F”

Kabiny prysznicowe tego typu należą do najbardziej komfortowych. Posiadają bowiem osobną przegrodę z półką, na której można położyć ubrania, ręcznik czy kosmetyki. Rzeczy będą pod ręką, ale nie grozi im pomoczenie, ponieważ prysznice są zakryte kotarą. Model ten może być także wyposażony w ławkę.

2. Lekkie ścianki „I”

Są to estetyczne i pasujące do każdej aranżacji pomieszczenia prysznice przemysłowe. Koszt wykonania kabin jest stosunkowo niski, ponieważ cechuje je minimalizm konstrukcji i prosty montaż. Na ścianach dzielących poszczególne natryski mocuje się haczyki oraz metalowe stelaże na kosmetyki. To dobrze znane wszystkim wyposażenie basenów czy siłowni doskonale sprawdza się także w zakładach pracy.

3. Natryski z drzwiami

Zamykane kabiny są szczególnie polecane pracodawcom, którzy chcą zwiększyć komfort korzystania z pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają bowiem maksymalną prywatność. Drzwiczki nie oznaczają jednak zmniejszonego poziomu wentylacji - są odpowiednio skrócone, żeby zapewnić dopływ powietrza. Praktyczną zaletą jest także wskaźnik zajętości.

Prysznice przemysłowe - cena

Każdy zakład pracy i przestrzeń przeznaczona na pomieszczenie higienicznosanitarne warunkują inną cenę wykonania projektu. Koszt jest więc ustalany indywidualnie z każdym klientem. W dużej mierze zależy od liczby kabin oraz materiałów użytych do ich budowy. Jednym z najpopularniejszych, a także najlepszych są płyty HPL. Wykonane z nich kabiny prysznicowe mają twarde i solidne ściany, a także są odporne na działanie wilgoci. Ponadto przy ich budowie można posłużyć się technologią Sanitized, która niweluje powstawanie mikroorganizmów i zapewnia sterylność konstrukcji.

Zapytaj - doradzimy!

FAQ:

1. Czy pracodawca musi zapewnić pracownikom prysznice przemysłowe?

W przypadku niektórych typów zakładów pracy wyposażenie pomieszczeń higienicznosanitarnych w kabiny prysznicowe i natryski ratunkowe jest uwarunkowane prawnie. Jeśli jednak nie ma takiej konieczności, i tak warto zadbać o jak największy komfort w miejscu pracy i zainstalować prysznice.

2. Ile kosztuje montaż pryszniców przemysłowych?

Cena zależy od wielu czynników i jest ustalana z klientem indywidualnie. Ma na nią wpływ przede wszystkim wielkość pomieszczenia higienicznosanitarnego i liczba kabin.

3. Jakie kabiny warto wybrać?

Kabiny prysznicowe dla przemysłu powinny być estetyczne, a korzystanie z nich wygodne i przyjemne, dlatego na wyróżnienie zasługują modele z odgrodzoną kotarą półką na ubrania oraz haczykiem na ręcznik.

Może Cię zainsteresuje