Rozwijamy się dbając o środowisko

EKOLOGIA JEST NASZĄ NORMĄ

ALSANIT to firma świadoma ekologicznie. Nie tylko dbamy aby przestrzeń wokół zakładu była "zielona", ale na każdym etapie projektowania i produkcji, stawiamy na materiały przyjazne dla środowiska.

Stosowane przez nas materiały posiadają atesty środowiskowo na przykład FSC, PEFC oraz GREENGUARD. Dodatkowo dzięki wdrażaniu najnowszych technologicznie rozwiązań nasze maszyny mają niski pobór energii i ograniczają emisję. Co więcej korzystając z lokalnych dostawców półproduktów oraz własnej produkcji okuć ograniczamy ślad węglowy.

Ciągle pogłębiamy naszą wiedzę o eco-designie i staramy się ją przekazywać naszym Klientom. W przyszłości planujemy wprowadzić rozwiązania fotowoltaiczne mające na celu dalsze ograniczenie emisji.

Zrównoważone zarządzanie i ostrożne wykorzystywanie zasobów to dla nas oczywista filozofia.

TRZY SŁOWA O WIELKIM ZNACZENIU

Firmie ALSANIT od początku funkcjonowania towarzyszy zasada RECYCLE, REUSE, REDUCE.

  • REUSE – wszystkie nasze działania starają się w maksymalny sposób wykorzystywać materiały powstałe podczas produkcji i cięcia naszych wyrobów. Z elementów pozostałych podczas obróbki płyt wykonywane są m.in. palety do transportu naszych wyrobów dzięki czemu oszczędzamy i dbamy o środowisko. Oprócz tego trwają intensywne prace nad wykorzystaniem niepełnoformatowych płyt do produkcji gotowych elementów np. ścianek działowych.

  • RECYCLE -   Dzięki temu, że unikamy marnotrawstwa potencjalnie użytecznych materiałów i zmniejszamy zużycie dostępnych surowców, znacznie redukujemy zużycie energii, zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenia wody. Odpady po produkcyjne jeśli nie można ich już wykorzystać są sortowane i oddawane do utylizacji do specjalistycznych firm.

  • REDUCE - Polityka firmy jest mocno nastawiona na oszczędzanie materiałów a co za tym idzie w długofalowej perspektywie również na obniżenie emisji gazów cieplarnianych.  Alsanit kładzie duży nacisk na ekologiczne, zrównoważone projektowanie swoich produktów oraz na innowacyjność zastosowanych rozwiązań. Przykładowo szafki METAL + bazują na modułowej budowie korpusów i mają możliwość uzupełnienia dodatkami lub zmiany konfiguracji nawet po dostawie do klienta. W ten sposób istotnie wydłużamy cykl życia produktu i naprawdę ograniczamy ilość odpadów. Tak naszym zdaniem powinna wyglądać prawdziwa ekologia.

Certyfikowani dostawcy

Certyfikat FSC

FSC - czyli Forest Stewardship Council to organizacja non-profit, której celem jest aby cały łańcuch dostaw związany z przemysłem drzewnym zapewniał wysokie standardy ochrony środowiska, etyki, równego traktowania pracowników i odpowiedzialnego używania zasobów leśnych.

To właśnie dzięki takim oddolnym inicjatywom chronione są lasy, a przemysł drzewny, który dla wielu osób kojarzy się z silnym negatywnym wpływem na środowisko a czasem wręcz gospodarką rabunkową przestawiony może być na funkcjonowanie w sposób gwarantujący przetrwanie zasobów leśnych i unikalnych ekosystemów. Siłą FSC jest uzyskanie certyfikatu wyłacznie jeśli wszystkie podmioty z łańcucha dostaw również go posiadają i przedstrzegają najwyższych standardów środowiskowych.

FSC mini

Produkty drewnopochodne kupowane są przez ALSANIT wyłącznie od dostawców posiadających certyfikat FSC.

FSC

Certyfikat PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - w skrócie PEFC - to organizacja której celem jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej. PEFC jest organizacją non-profit, której rozwiązania są stosowane w ponad 39 państwach i ich systemach certyfikacji. Siłą PEFC są niezależni eksporci, którzy doradzają organizacjom państwowym w jaki sposób zarządzać lasami oraz produkcją opartą o drewno. Celem PEFC jest stworzenie systemu zarządzania zasobami leśnymi, który zagwarantuje przetrwanie obszarów leśnych dla kolejnych pokoleń.

 

PEFC MINI

Dostawcy płyt LPW i HPL z produktów któryh korzysta ALSANIT posiadają certyfikat PEFC.

PEFC